Piękna nasza Polska cała Ćwiczenia dla IV klasy Szkół Polonijnych

0.00 Średnia ocena0 Głosy
Wydawca: Wisdom Publishers
Gatunki: Język polski
Autorzy:
Okładka: Miękka okładka
ISBN13: 9781943195121
Forma fizyczna Książka

Piękna nasza Polska cała, ćwiczenia  z gramatyki i ortografii autorstwa M. Pawlusiewicz dla dzieci w wieku 9-10 lat, które uczą się języka polskiego na emigracji w klasie czwartej polskiej szkoły sobotniej.

Ćwiczenia dla klasy czwartej prowadzone są w sposób humorystyczny przez wesołą trójkę : Agatę, Filipa znanych z klasy trzeciej i nowoczesny komputer "Tęgą Głowę," który w mig przypomina dzieciom to , co zapomniały z wiadomości z lat ubiegłych . Ćwiczenia podzielone są na 4 części:

Część I - obejmuje powtórkę materiału z trzech lat nauki (głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, rodzaje zdań) oraz wiadomości o podstawowych częściach mowy (rzeczownik , przymiotnik, czasownik).

Część II - gramatyczna rozwija zakres materiału o dodatkowe części mowy (liczebnik , przysłówek, przyimek i spójnik). Ćwiczenia trudniejsze opatrzone są specjalnym znakiem - Prosimy o pomoc!

Część III - ortograficzna , przypominająca i poszerzająca zasady poprawnej pisowni wyrazów z u/ó, ż/rz, h/ch. Ćwiczenia dotyczące tej części są bardzo przejrzyste graficznie, pełne rymowanek i humorystycznych wierszyków pomagających dziecku zapamiętać zasady ortografii.

Część IV - dotyczy rozmaitości językowych i wprowadza ucznia w zaczarowany świat wyrazów, ich rodzin i znaczeń, niby bliski dziecku, ale czasem tak tajemniczy!

Każdy rozdział posiada podsumowania , sprawdziany i testy , dające nauczycielom i rodzicom możliwość sprawdzenia opanowania materiału językowego.

Ćwiczenia są też wysoko ocenione przez metodyków nauczania początkowego, nauczycieli szkół polonijnych  i rodziców.


Opinie

Required fields are marked *. Your email address will not be published.