Ciekawskie Pióro 2. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci 7-8-letnich

0.00 Średnia ocena0 Głosy
Serie: Przyjaciele z piórnika
Wydawca: Literka
Gatunki: Dla dzieci, Język polski, Podręczniki
Autorzy:
Okładka: Miękka okładka
ISBN13: 9781916462021
Forma fizyczna Książka

Ciekawskie Pióro to podręcznik dla dzieci 7-8-letnich uczących się języka polskiego poza Polską (III poziom nauczania).
Podręcznik wchodzi w skład serii 
Przyjaciele z piórnika” i jest kontynuacją „Figlarnej Kredki” oraz „Sprytnego Ołówka”.

Zawarte w niej treści są adekwatne do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania. Uwzględniają także potrzeby i możliwości dzieci rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

Książka łączy cechy podręcznika i zeszytu ćwiczeń, dostarcza informacji i zawiera szereg zadań służących wypracowywaniu umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, społecznych, rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, a także umiejętności formułowania wniosków i spostrzeżeń w języku polskim. Teksty, grafiki i polecenia wspierają ucznia w rozwijaniu potrzeby i umiejętności samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia.

Ciekawskie Pióro proponuje naukę codziennego, literackiego, dziecięcego i dorosłego języka polskiego w sposób zwykły i niezwykły, naturalny oraz kreatywny, przyjazny i pełen zaskoczeń. Wierzymy, że podobnie jak Figlarna Kredka i Sprytny Ołówek, spodoba się dzieciom.

Opinie

Required fields are marked *. Your email address will not be published.