Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej

0.00 Średnia ocena0 Głosy
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Gatunki: Język polski, Encyklopedie, słowniki
Autorzy:
Okładka: Miękka okładka
ISBN13: 9788323218968
Forma fizyczna Książka

Słownik zawiera 6.175 haseł. Ważną część stanowi Zarys gramatyki polskiej - podstawowe informacje na temat fonetyki i wymowy polskiej, fleksji imiennej (deklinacji rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków) i czasownikowej, podstaw słowotwórstwa i składni. Słownik jest ściśle skorelowany z uczeniem się i nauczaniem języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2 i umożliwia opanowanie wszystkich tych wymagań leksykalnych, które przewidziane są w standardach wymagań egzaminacyjnych ALTE. Może on służyć także w polskich szkołach, w których naucza się polszczyzny jako języka ojczystego, zwłaszcza na początkowych etapach nauczania (w szkole podstawowej).

Opinie

Required fields are marked *. Your email address will not be published.