Jan Miodek

Jan Miodek

Jan Franciszek Miodek – polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. 

Found 1 books in total
Wszystko zależy od przyimka
2014
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o współczesnym języku polskim, a nie macie kogo...
Books per page: