Jerzy Bralczyk

Jerzy Bralczyk

Jerzy Bralczyk – polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jeden z najpopularniejszych autorytetów preskryptywnych w dziedzinie języka polskiego.

Found 1 books in total
Wszystko zależy od przyimka
2014
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o współczesnym języku polskim, a nie macie kogo...
Books per page: