Marek Tokarz

Marek Tokarz

Autor książki " Argumentacja, Perswazja, Manipulacja "

Found 1 books in total
Argumentacja, Perswazja, Manipulacja
2006
Urozmaicenie tekstu poprzez włączanie dygresji napisanych lżejszym tonem, subtelne i...
Books per page: