Jadwiga Królikowska

Jadwiga Królikowska

Information about the author Jadwiga Królikowska will soon be added to the site.
Found 1 books in total
Socjologia dobroczynności. Zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich
2004
Omówione zagadnienia: społeczne źródła dobroczynności, dobroczynność w społeczeństwie...
Books per page: