Charlotte Poussin

Charlotte Poussin

Doświadczona nauczycielka z dyplomem Międzynarodowego Stowarzyszenia Montessori. Kierowała szkołą Montessori.
Found 1 books in total
Metoda Montessori dla rodziców
2017
W tej książce znajdziesz jasny wykład założeń pedagogiki Montessori, wskazówki, jak...
Books per page: