Regulamin Polskiej Biblioteki


Regulamin Polskiej Biblioteki działającej przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Polonia w Galicji

1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać wszyscy, który posiadają kartę biblioteczną.

2. Zbiory biblioteczne można wypożyczać tylko na swoją kartę.

3. Przy zakładaniu karty pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości ustalonej przez zarząd Stowarzyszenia Polonia w Galicji*. Z opłaty są zwolnieni członkowie z opłaconą składką za dany rok.

4. Dzieciom uczęszczającym do Polskiej Szkoły w Galicji wyrabiana jest specjalna karta, na którą mogą wypożyczać jedynie książki z kategorii ‘Dla dzieci’ oraz ‘Dla młodzieży’.

5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch miesięcy oraz jedną grę planszową i  jedno czasopismo na okres jednego miesiąca. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia o jeden miesiąc.

6. Za przetrzymywanie książek lub czasopism naliczana będzie kara pieniężna w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia** za sztukę za każdy miesiąc zwłoki.

7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej pokrewnej tematycznie, zatwierdzonej przez osobę odpowiedzialną za bibliotekę.

8. Godziny otwarcia biblioteki pokrywają się z zajęciami Polskiej Szkoły w Galicji.

* w roku 2019 opłata za założenie karty wynosi 20€.

** w roku 2019 kara wynosi 2€/sztuka za każdy miesiąc zwłoki.