Regulamin Polskiej Biblioteki


Regulamin Polskiej Biblioteki działającej przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Polonia w Galicji

1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać wszyscy członkowie Stowarzyszenia Polonia w Galicji, którzy posiadają konto na stronie internetowej biblioteki i mają opłacone składki członkowskie w bieżącym roku.

2. Składka członkowska za rok kalendarzowy 2023 wynosi 20 euro (składka indywidualna) lub 30 euro (składka rodzinna). Opłatę należy uiścić na konto Stowarzyszenia Kulturalnego Polonia w Galicji / Asociación Cultural Polonia en Galicia (ABANCA):

ES29 2080 0394 1230 4000 6500 z dopiskiem odpowiednio “składka członkowska indywidualna” lub “składka członkowska rodzinna”.

3. Zbiory biblioteczne można wypożyczać tylko na swoje konto.

4. Dzieciom uczęszczającym do Polskiej Szkoły w Galicji wyrabiane jest specjalne konto przez które mogą wypożyczać jedynie książki z kategorii ‘Dla dzieci’ oraz ‘Dla młodzieży’.

5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch miesięcy oraz jedną grę planszową i  jedno czasopismo na okres jednego miesiąca. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia o jeden miesiąc.

6. Za przetrzymywanie książek lub czasopism naliczana będzie kara pieniężna w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia* za sztukę za każdy miesiąc zwłoki.

7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej pokrewnej tematycznie, zatwierdzonej przez osobę odpowiedzialną za bibliotekę.

8. Godziny otwarcia biblioteki pokrywają się z zajęciami Polskiej Szkoły w Galicji. Mogą zostać ustalone dodatkowe terminy otwarcia podawane w mediach społecznościowych i na grupach kontaktowych Stowarzyszenia.

* w roku 2023 kara wynosi 2€/sztuka za każdy miesiąc zwłoki.